ເກີຍ ໃນພາສາລາວ

0
36

* ບົດກ່ອນໄດ້ຍົກມາ ແລ້ວບາງຄຳກ່ຽວກັບ ໂຄງສ້າງຂອງເຮືອນລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄຳຕິຊົມ ບໍ່ໜ້ອຍ, ກອງ ບກ ປະເທດລາວ ຂໍຂອບໃຈທຸກຄຳຊົມເຊີຍ ແລະ ຄວາມເຫັນຕໍ່ການ ສະເໜີຄຳໃນພາສາລາວ ກໍ່ຄືບັນຫາປິ່ນອ້ອມ ພາສາແມ່ຕະຫລອດໄລ ຍະສອງປີມໍ່ໆມານີ້. ບົດນີ້ຂໍນຳເອົາຄຳ: ເກີຍ ມາສຶກສານຳກັນ ຕື່ມອີກ.

ໃນວັດຈະນານຸກົມ ພາສາລາວ, ສະບັບຮິບໂຮມ, ຮຽບຮຽງໂດຍ ດຣ. ທອງຄຳ ອ່ອນມະນີສອນ ພິມປີ 1992, ໄດ້ບັນຈຸຄຳເກີຍ ເອົາໄວ້ຢູ່ໃນໜ້າທີ່ 63 ມີສອງໃຈຄວາມສຳຄັນ ເຊິ່ງອະທິບາຍຂະຫຍາຍ ຄວາມໄດ້ຄື: ເກີຍ ໃນຄວາມໝາຍທີ1 ເປັນ ຄຳນາມ, ໝາຍເຖິງ ເຊຍ, ຊານ, ເຊຍເຮືອນ, ຊານເຮືອນ ເອີ້ນ ເກີຍເຮືອນ, ຢ່າງວ່າຊວດໆ ນ້ຳ ຮວຍຮວາດສຸຄັນທາພໍດີສະເດັດ ອອກມາເກີຍ ກວ້າງ” (ສັງສິນໄຊ).

ເກີຍ ໃນຄວາມໝາຍທີ 2 ເປັນຄຳນາມ, ໝາຍເຖິງບ່ອນສຳລັບຂຶ້ນລົງ ລາຊະຍານຂອງເຈົ້າຊີວິດ ຫລື ຂອງເຈົ້ານາຍ (ໃນລະບອບລາຊາ) ແຕ່ບູຮານ ເອີ້ນ ເກີຍເຊັ່ນ: ເອົາຊ້າງມາເກີຍ ເອົາມ້າມາ ເກີຍ ຢ່າງວ່າຢັ່ງໆ ທ້ຽນຂຸນນາຍ ເນືອງ ແຫ່ຄວານ ກ່ຽວຊ້າງຮຽງ ຮ້ານແທບເກີຍ”.

ໃນຕົວຈິງ, ໂຄງສ້າງຂອງເຮືອນ ແບບລາວດັ້ງເດີມ ເປັນເຮືອນຮ້ານ, ເຮືອນແຕ່ລະຫລັງ ຕ້ອງມີເກີຍ ເອົາໄວ້ເປັນບ່ອນເບີຍລົມ, ພັກຜ່ອນ ຫລື ເຮັດກິດຈະກຳອື່ນໆ ຮ່ວມກັນຂອງຄົນ ໃນຄອບຄົວ ຫລື ເປັນບ່ອນນັ່ງ ພົບປະຮັບຄົນພາຍນອກມາຢາມ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ ປິດບັງເຊື່ອງອຳຫຍັງ.

ໃນສະໄໝໃໝ່ຮູບແບບການ ປຸກສ້າງເຮືອນປ່ຽນແປງ ໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ຢູ່ຄືບູຮານວ່າປຸກເຮືອນຕາມໃຈຜູ້ຢູ່ ແຂວນ ອູ່ຕາມໃຈຜູ້ນອນ”. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮືອນທີ່ມີເກີຍ ນັບມື້ຫາຍາກ ໃນຕົວເມືອງ, ຍັງພໍມີໃຫ້ເຫັນ ແຕ່ຢູ່ເຂດນອກອອກໄປ ເຊິ່ງເປັນເຮືອນຮ້ານ ຍົກສູງມີກ້ອງຕະລ່າງ ແບບລາວແທ້. ແຕ່ດຽວນີ້ ການປຸກສ້າງປ່ຽນແປງໄປ, ເພື່ອສະດວກຫລາຍຄົນ ໄດ້ປຸກເຮືອນຕ່ຳ ພື້ນຕິດດິນ, ບາງຫລັງຂະຫຍາຍທາງຂ້າງ ອອກພື້ນລະດັບດຽວ ພາກັນເອີ້ນວ່າ ລະບຽບ ຫລື ເຮືອນສອງຊັ້ນ, ສາມ ຊັ້ນກໍ່ຕາມ ຖ້າຂະຫຍາຍເປັນບ່ອນ ຍ່າງທຳມະດາ ເອີ້ນວ່າ ລະບຽບເຮືອນ, ແຕ່ກໍ່ມີ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງຮັກສາຮູບແບບເຮືອນ ທີ່ມີເກີຍ ໄດ້ນັ່ງຫລິ້ນ ຫລື ເປັນບ່ອນເຮັດກິດຈະກຳ ໃນເວລາສຳຄັນ ຂອງຄອບຄົວ ເຊິ່ງນັບວ່າເປັນແນວຄິດ ທີ່ມີການດັດປັບ ເຂົ້າກັບສະພາບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຊົມໃຊ້ຕົວຈິງທີ່ມີຄຸນຄ່າ.

KPL

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here