ສິນຄ້າໝົດອາຍຸ (ບໍລິໂພກ)

0
23

* ສະເພາະເດືອນມີນານີ້, ມີລາຍງານຂ່າວການເຜົາ ທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ, ເສື່ອມຄຸນນະພາບແລ້ວ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ບ່ອນ ຄື ຢູ່ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ຢູ່ດ່ານສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບນ້ຳເຫືອງ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ຂ່າວດັ່ງ ກ່າວໄດ້ຮັບຄຳຊົມເຊີຍຈາກສັງຄົມ ເຊິ່ງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຂັ້ມງວດ ກວດກາສິນຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ຕໍ່ຜູ້ນຳໄປບໍລິໂພກ ແລະ ເປັນການປະຕິບັດ ຕາມກົດໝາຍບ້ານເມືອງ, ເຖິງວ່າໃນຂ່າວບໍ່ໄດ້ ເວົ້າຮອດແຈ້ງເບື້ອງຜູ້ນຳເຂົ້າ, ຂາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ, ເສື່ອມຄຸນນະພາບວ່າ ໄດ້ມີການສຶກສາອົບຮົມ ຫລື ດຳເນີນມາດຕະການ ຄືແນວໃດກໍ່ຕາມ.

ຂ່າວການທຳລາຍສິນຄ້າໝົດອາຍຸ, ເສື່ອມຄຸນນະພາບຢູ່ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ມູນຄ່າບໍ່ຫລວງຫລາຍ, ປະມານ 6.700.000 ກີບ ເປັນປະເພດ ນ້ຳອັດລົມ, ແປ້ງນົວ ແລະ ໝວດອາຫານແຫ້ງ ສະເພາະຢູ່ດ່ານຂົມິດຕະພາບ ເປັນປະເພດ ສິນ ຄ້າຫ້າມນຳເຂົ້າ ແລະ ສິນຄ້າໝົດອາຍຸ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດເຫັນ, ຢຶດຈາກລົດບັນທຸກຄັນໜຶ່ງ ມີປີກຕີນເຄື່ອງໃນໄກ່ ລວມແລ້ວ ຫລາຍຮ້ອຍກິໂລ…(ບໍ່ມີການປະເມີນມູນຄ່າລາຄາ).

ເວົ້າເຖິງສິນຄ້າບໍລິໂພກໝົດອາຍຸ, ເສື່ອມຄຸນນະພາບ ຢູ່ປະເທດພວມພັດທະນາ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວເຂົາເຈົ້າ ຖືສຳຄັນທີ່ສຸດ, ຍ້ອນວ່າມັນພົວພັນ ກັບສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປ ບໍ່ມີຜົນທັນທີກໍ່ມີຜົນໄລຍະຍາວ. ສ່ວນຢູ່ປະເທດ ທີ່ຍັງ ທຸກຍາກ, ດ້ອຍພັດທະນາປະຊາຊົນ ສ່ວນຫລາຍບໍ່ຄ່ອຍສົນໃຈ ວ່າອາຫານ ຫລື ສິນຄ້າບໍລິໂພກ ຈະເສື່ອມຄຸນ ຫລື ໝົດອາຍຸ, ຂໍວ່າແຕ່ມີກິນຄວາມ ເປັນຈິງຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ ດ້ານຕາເວັນຕົກ, ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຖືສຳຄັນ ການບໍລິໂພກບໍ່ໜ້ອຍ, ມີການກວດກາ, ອາຫານໃຫ້ໝົດອາຍຸ, ຍັງ 2-3 ວັນ ຕ້ອງເອົາອອກຈາກຮ້ານຄ້າ (ທີ່ມີມາດຕະຖານ), ອາຫານສຸກຫໍ່ຢ່າງດີ ກໍ່ມີຄຳແນະນຳໃຫ້ບໍລິໂພກ (ກິນ) ກ່ອນເວລາ.. ວັນທີຜູ້ຝ່າຝືນຂາຍ, ຖ້າກວດພົບຈະຖືກ ກ່າວເຕືອນ,ປັບ ໃໝໃສ່ໂທດ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ອີງໃສ່ກົດໝາຍ, ແຕ່ອັນສຳຄັນໜ້າສົນໃຈ ສິນຄ້າໃກ້ໝົດຄຸນນະພາບ ແລະ ອາຍຸທີ່ຖືກນຳອອກຈາກ ຮ້ານຄ້າ ແລະ ບ່ອນຈຳໜ່າຍຕ່າງໆນັ້ນໄປໃສຕໍ່. ສ່ວນຢູ່ປະເທດເຮົາ ກໍ່ໄດ້ມີລະບຽບການ ຫ້າມນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ເພື່ອການບໍລິໂພກ ບາງປະເພດທີ່ມີ ຄວາມ ສ່ຽງກະທົບ ຕໍ່ສຸຂະພາບ, ມີການເຂັ້ມງວດ ກວດກາການນຳເຂົ້າ ແລະ ຂາຍ, ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນດົນໆ ກໍ່ຍັງພົບປະກົດການ ຫຍໍ້ທໍ້ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ອາຫານໝົດອາຍຸ, ເສື່ອມຄຸນນະພາບຢູ່ເຂດນັ້ນ, ແຂວງນີ້.

ບັນຫານີ້ ໄດ້ມີຫລາຍທັດສະນະສັງຄົມ ໃຫ້ຄວາມເຫັນຕະຫລອດມາ ຍ້ອນເຫັນຄວາມສຳຄັນ ການກິນການດື່ມ ເພື່ອຫັນສູ່ຄວາມມີ ຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ. ສິນຄ້າເຄື່ອງຢູ່ຂອງກິນບາງອັນ, ເຖິງວ່າບໍ່ນອນຢູ່ ໃນປະເພດຫ້າມນຳເຂົ້າ, ແຕ່ສຳຄັນແມ່ນ ອາຍຸຄວນບໍລິໂພກ, ຖ້າສາມາດສະກັດກັ້ນ ແຕ່ປ່ອງເຂົ້າໄດ້ດີ, ບໍ່ມີປະກົດການ ຜີບ້ານພ້ອມຜີປ່າ (ຜູ້ຊັກຈູງນຳເຂົ້າມາ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ…) ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ເລື່ອງສິນຄ້າໝົດອາຍຸ,  ເສື່ອມຄຸນນະພາບ ກໍ່ຈະຄ່ອຍເບົາບາງລົງ, ເຊິ່ງທັງໝົດ ກໍເພື່ອສຸຂະພາບ ພະລານາໄມຂອງຄົນລາວທຸກຄົນ, ບໍ່ຄວນຕົກເປັນເຫຍື່ອກຸ່ມ ຄົນບໍ່ດີເອົາສະຖານທີ່ເຮົາ ເປັນບ່ອນຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ອັນຕະລາຍກັບສຸຂະພາບ ແລະ ຜິດລະບຽບກົດໝາຍ.

ເພື່ອສະກັດກັ້ນບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ນອກຈາກການສະກັດ ແຕ່ຕົ້ນທາງປ່ອງເຂົ້າແລ້ວ, ຕ້ອງມີການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍການບໍລິໂພກ (ກິນ) ອາຫານທີ່ໝົດອາຍຸ, ເສື່ອມຄຸນນະພາບ ໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມຮັບຮູ້ແຈ້ງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າລະມັດ ລະວັງ, ອ່ານສະຫລາກ ຫລື ຄຳແນະນຳອາຫານ ຫລື ມີວິທີສັງເກດ ແລະ ເລືອກຊື້ເຄື່ອງກິນທີ່ປອດໄພ. ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນສຳຄັນຫລາຍ ໂດຍແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ ສົມທົບ
ແໜ້ນກັບຂະແໜງການ ທີ່ມີໜ້າທີ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
.

KPL

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here