ພ້ອມ​ກັນ​ຊຸກຍູ້​ການ​ຜະລິດ​ພາຍ​ໃນ​ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິນຄ້າ

0
20

*  ໃກ້ຈະຮອດປາງບຸນໃຫຍ່ປີໃໝ່ລາວ ມີປະເດັນຂໍ້ຄິດຄວາມເຫັນ ຂອງຜູ້ອ່ານຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມຫ່ວງໃຍ, ຢາກໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຄື ລາຄາສິນຄ້າທັງອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ, ຍ້ອນວ່າໄລຍະສະຫລອງ ສົ່ງທ້າຍ ປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ປີນີ້ ອາດຈະມີການພັກ ວຽກຫລາຍວັນຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກ ຍາມບຸນ ຈະຫລາຍກວ່າເວລາ ທຳມະດາປົກກະຕິ, ບາງທີຄົນຂາຍກໍ່ໜ້ອຍລົງ ຍ້ອນວ່າຫລາຍຄົນ ມີແຜນພາຄອບຄົວ ໄປທ່ອງທ່ຽວຕ່າງແຂວງ ຫລື ຕ່າງປະ ເທດ. ສະນັ້ນ, ຖ້າການຂາຍບໍ່ຫລາຍ, ຄວາມຕ້ອງການຊ້ຳ ພັດມີຫລາຍອາດ ຈະເກີດ ຊ່ອງວ່າງ ສວຍໂອກາດຂຶ້ນ ລາຄາສິນຄ້າຕາມໃຈ ຄືດັ່ງເຄີຍມີຜ່ານມາ ເວລາມີປາງບຸນໃຫຍ່. ຂະນະດຽວກັນ ການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ກໍ່ແມ່ນອີກປະເດັນ ທີ່ເຫັນວ່າຄວນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດເປັນຮູບ ປະທຳຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື່ອງການຊື້ການຂາຍ ໃນດ້ານລາຄາມັນພົວພັນ ເຖິງການຜະລິດ ຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການສັງ ຄົມ; ການຜະລິດຕົ້ນທຶນສູງ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າແພງ ເຊິ່ງແມ່ນບັນຫາທີ່ພວກເຮົາ ພວມປະເຊີນໜ້າ ແລະ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາ ຍາມ ຂອງທຸກພາກສ່ວນ ເພື່ອຈະແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ຍ້ອນວ່າບໍ່ສາມາດ ແຂ່ງຂັນໄດ້. ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງ ໃນອາທິດຜ່ານມາ ກໍ່ໄດ້ມີການຕີລາຄາ ວຽກງານການສົ່ງເສີມ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການຄ້ຳປະກັນ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ ສະບຽງອາຫານວ່າ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດ ໃນລະດັບດີ, ສາມາດຜະລິດ ສະບຽງອາຫານ ສະໜອງໃຫ້ພາຍໃນ ໄດ້ພຽງພໍໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ມີສ່ວນແຮໄວ້. ການຜະລິດກະສິກຳ ເປັນສິນຄ້າກໍ່ໄດ້ມີ ໜໍ່ແໜງໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ ຫລາຍສົມຄວນ ເຊິ່ງອັນພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນ ສາມາດດຶງດູດ ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດເຂົ້າ ໃນການຜະລິດກະສິກຳ ເປັນສິນຄ້າອັນໄດ້ສ້າງ ວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ໝັ້ນຄົງຂຶ້ນ.

ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ, ລະບົບນິຕິກຳທີ່ເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄົບ ຖ້ວນສົມຄວນ. ບັນດາຂະແໜງ ການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍໄດ້ມີໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບຈະແຈ້ງ ແລະ ມີກົນໄກປະສານນຳກັນລະອຽດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພ້ອມກັບບັນດາຜົນສຳເລັດນັ້ນ ກໍ່ຍັງເຫັນວ່າການຄຸ້ມຄອງ ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການເຖິງວ່າໄດ້ມີນິຕິກຳຄົບ ຖ້ວນແລ້ວ, ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຍັງຊັກຊ້າ; ວິທີການຄຸ້ມຄອງ ລາຄາສິນຄ້າຕົວຈິງ ຍັງບໍ່ທັນເຮັດ ໄດ້ດີ, ກົນໄກການເກັບກຳ ຂໍ້ມູນລາຄາສິນຄ້າຍັງ ບໍ່ທັນເປັນລະບົບ.

ໃນພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ໄປພ້ອມກັບການຄຸ້ມຄອງ ລາຄາສິນຄ້ານັ້ນ, ວຽກງານສຳຄັນໜຶ່ງ ແມ່ນການສົ່ງເສີມ ການຜະລິດໃຫ້ຫລາຍ, ໃຫ້ລາຄາຕົ້ນທຶນບໍ່ສູງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ແກ້ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນໄດ້. ຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຄີຍຕີລາຄາ ໃນປີ 2017 ຜ່ານມາ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າລາຄາສິນຄ້າ ປະເພດສະບຽງອາຫານ (ເຂົ້າ, ຊີ້ນ, ປາ, ໄກ່ ແລະ ໄຂ່ ) ຢູ່ປະເທດເຮົາ ຍັງແພງສົມທຽບໃສ່ ປະເທດອ້ອມຂ້າງ, ຍ້ອນວ່າຂະບວນ ການຜະລິດພາຍໃນ ປະເທດເປັນການ ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ, ປັດ ໄຈການຜະລິດກໍ່ແພງກວ່າ, ຍ້ອນໄດ້ນຳເຂົ້າ ເປັນສ່ວນຫລາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນ ການຜະລິດພາຍໃນສູງ.

ໃນໄລຍະປາງບຸນໃຫຍ່ຈະມາເຖິງ, ເຮັດແນວໃດຈະໃຫ້ສາມາດ ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າ ສະບຽງ ອາຫານ ໃຫ້ຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ ໄດ້ເພື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງ ຜູ້ບໍລິໂພກພາຍໃນ, ພ້ອມທັງຄວບຄຸມການນຳ ເຂົ້າຂອງສິນ ຄ້າໃຫ້ດີ, ບໍ່ໃຫ້ກະທົບຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າສັ່ງ ຫ້າມຕ່າງໆຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

KPL

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here